12:14, ngày 19/07/2018

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HÀ GIANG

Thống kê
TTHCC
Bùi Biên Cương
Sáng 07:26 11:54
Chiều
TTHCC
Đoàn Diệu Hương
Sáng 07:29 11:32
Chiều
TTHCC
Bùi Văn Huy
Sáng 07:28 11:31
Chiều
Công an tỉnh (PC67)
Dương Ngọc Tám
Sáng 07:29 11:30
Chiều
TTHCC
Nguyễn Thị Minh Phúc
Sáng 07:24 11:31
Chiều
Sở LĐTB và XH
Bùi Thanh Dũng
Sáng 07:27 11:26
Chiều
Sở TN và MT
Vũ Thị Thu Hương
Sáng 07:32 11:30
Chiều
Sở Y tế
Nguyễn Thị Hòa
Sáng 07:27 11:33
Chiều
Sở Nội vụ
Mai Thị Mười
Sáng 07:27 11:23
Chiều
Sở Xây Dựng
Đoàn Quốc Hùng
Sáng 07:15 11:33
Chiều
Ban QLKKT
Lê Đại
Sáng 07:28 11:31
Chiều
Công an tỉnh (PC66)
Nguyễn Đình Sáng
Sáng 07:23 11:30
Chiều
TTHCC
Nguyễn Phú Cường
Sáng 06:50 11:36
Chiều
Sở NN và PTNT
Phạm Thị Tình
Sáng 07:25 11:30
Chiều
Sở TT và TT
Trần thị Thanh
Sáng 07:31 11:30
Chiều
Công an tỉnh (PC64)
Cao Thị Liên
Sáng 07:31 11:32
Chiều
Sở GD và ĐT
Phan Hoàng Thông
Sáng 07:20 11:31
Chiều
Ban Dân tộc
Đinh Ngọc Hải
Sáng 07:29 11:30
Chiều
Sở Kế hoạch và ĐT
Khuất Hồng Vân
Sáng 07:34 11:17
Chiều
Điện lực
Đặng Thị Thu Hà
Sáng 07:32 11:30
Chiều
Cục Thuế tỉnh
Nhữ Thị Tố Loan
Sáng 07:34
Chiều
Sở GTVT
Hoàng Thị Thanh Nga
Sáng 07:23 11:31
Chiều
Sở Ngoại vụ
Phan Diệu Thúy
Sáng 07:28 11:34
Chiều
Sở Khoa học
Chu Minh Thuận
Sáng 07:26 11:30
Chiều
Sở Tư pháp
Sùng Thị Cúc
Sáng 07:27 11:15
Chiều
Sở Công Thương
Lê Thị Khánh
Sáng 07:30 11:34
Chiều
Sở Tài chính
Lý Thị Hồng Loan
Sáng 07:29 11:30
Chiều
Sở Văn hóa TT-DL
Hoàng Thị Kim Oanh
Sáng 07:19 11:30
Chiều