17:42, ngày 21/03/2019

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HÀ GIANG

Thống kê
Công ty Điện lực
Đặng Thị Thu Hà
Sáng 07:30
Chiều
Sở Văn hóa TT-DL
Hoàng Thị Kim Oanh
Sáng 11:30
Chiều 13:28 17:00
Kho bạc Nhà nước
Trần Thị Thu Hiền
Sáng 07:24
Chiều
Sở Giao thông Vận tải
Vũ Đức Hoàng
Sáng 07:33
Chiều
Sở NN và PTNT
Lê Thị Đông
Sáng 07:19 11:32
Chiều 13:30 17:01
Công an tỉnh (PC07)
Cao Đức Giang
Sáng 07:11
Chiều
Sở Khoa học
Hà Đình Uy
Sáng 07:03
Chiều
Sở TT và TT
Trần Thị Thanh
Sáng 07:29 11:31
Chiều 13:29 17:00
Sở Tư pháp
Sùng Thị Cúc
Sáng 07:17 11:14
Chiều 13:28 17:00
TTHCC
Bùi Biên Cương
Sáng 07:26
Chiều
Cục Thuế tỉnh
Trần Thị Phương Liên
Sáng 07:32 11:33
Chiều 13:37 17:03
Ban Dân tộc
Nguyễn Thành Nam
Sáng 07:18 11:30
Chiều 17:00
Sở TN và MT
Vũ Thị Thu Hương
Sáng 07:30 11:33
Chiều 17:05
TTHCC
Nguyễn Phú Cường
Sáng 06:47
Chiều 13:14
Sở Y tế
Nguyễn Thị Hương Loan
Sáng 07:30 11:31
Chiều 13:28 17:02
Sở Ngoại vụ
Phan Diệu Thúy
Sáng 07:21 11:33
Chiều 17:10
Sở GD và ĐT
Hoàng Liên Sơn
Sáng 07:17 11:31
Chiều 13:25
Văn Phòng UBND tỉnh
Đỗ Bảo Quỳnh
Sáng 07:29 11:32
Chiều 13:25 17:02
Sở Xây Dựng
Đỗ Thị Huyền
Sáng 07:27
Chiều
Sở Kế hoạch và ĐT
Khuất Hồng Vân
Sáng 07:23 11:33
Chiều 13:33
Công an tỉnh (PC06)
Cao Thị Liên
Sáng 07:32 11:31
Chiều 17:13
Sở Công Thương
Lê Thị Khánh
Sáng 07:28
Chiều
TTHCC
Bùi Văn Huy
Sáng 07:27 11:33
Chiều 13:29
Ban Tổ chức - Nội vụ
Hà Thị Mỹ Linh
Sáng 07:24 11:32
Chiều 13:28 17:03
Sở LĐTB và XH
Chu Thị Huyền
Sáng 07:33
Chiều
Ban QLKKT
Lê Đại
Sáng 07:30
Chiều