15:46, ngày 07/08/2020

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HÀ GIANG

Thống kê
Sở Tư pháp
Nguyễn Thị Mai
Sáng 07:24 11:30
Chiều 13:26
Công an tỉnh (PC06)
Cao Thị Liên
Sáng 07:28 11:32
Chiều
Công an tỉnh (PC07)
Cao Đức Giang
Sáng 07:18 11:31
Chiều
Bưu điện tỉnh
Mai Bảo Vân
Sáng 07:35
Chiều
Ban Quản lý Khu kinh tế
Nông Quốc Huy
Sáng 07:24 11:36
Chiều 13:22
Sở Giáo dục và Đào tạo
Nguyễn Thị Kim Tuyến
Sáng 07:27
Chiều
Sở Tài nguyên và Môi trường
Vũ Văn Giang
Sáng 07:19
Chiều
Công an tỉnh (PC08)
Nguyễn Thị Thúy Nga
Sáng 07:21 11:33
Chiều 13:24
Kho bạc Nhà nước
Nguyễn Thị Hồng Phương
Sáng 07:26
Chiều
Trung tâm Phục vụ hành chính công
Đoàn Diệu Hương
Sáng 07:29
Chiều
Trung tâm Phục vụ hành chính công
Nguyễn Tiến Điệp
Sáng 07:17 11:32
Chiều
Sở Giao thông Vận tải
Nguyễn Thu Thủy
Sáng 07:26
Chiều
Sở Tài chính
Ngô Bá Đủ
Sáng 07:20 11:33
Chiều 13:23
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Nguyễn Quang Trung
Sáng 07:30
Chiều
Sở Công thương
Nguyễn Xuân Mong
Sáng 07:25 11:35
Chiều
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Nguyễn Đức Toàn
Sáng 06:53 11:31
Chiều 13:15
Bảo hiểm xã hội tỉnh
Vũ Hải Yến
Sáng 07:27 11:31
Chiều 13:25
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Nguyễn Thị Nhịp
Sáng 07:16 11:31
Chiều
Sở Y tế
Nguyễn Thị Kiều Hồng
Sáng
Chiều 13:25
Trung tâm Phục vụ hành chính công
Nguyễn Phú Cường
Sáng 06:49
Chiều
Công ty Điện lực
Đặng Thị Thu Hà
Sáng 07:27
Chiều
Sở Y tế
Hoàng Hồng Tư
Sáng 07:29
Chiều
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đỗ Thị Hương
Sáng 07:13 11:30
Chiều 13:30
Trung tâm Phục vụ hành chính công
Bùi Văn Huy
Sáng 07:27 11:36
Chiều 13:30
Sở Nông nghiệp và PTNT
Hoàng Quang Hùng
Sáng 07:30
Chiều
Sở Ngoại vụ
Nguyễn Thị Việt Anh
Sáng 07:26 11:31
Chiều 13:27
Sở Xây dựng
Nguyễn Thị Hồng Xiêm
Sáng 07:29
Chiều
NHỮNG ĐƠN VỊ VẮNG MẶT >>