08:20, ngày 17/09/2019

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HÀ GIANG

Thống kê
TTHCC
Nguyễn Phú Cường
Sáng 06:47
Chiều
Ban Dân tộc
Nguyễn Thành Nam
Sáng 07:26
Chiều
Sở Văn hóa TT-DL
Hoàng Thị Kim Oanh
Sáng 07:25
Chiều
Sở Xây Dựng
Đỗ Thị Huyền
Sáng 07:21
Chiều
Sở Tài chính
Lý Thị Hồng Loan
Sáng 07:26
Chiều
Sở NN và PTNT
Trần Thị Thu Hiền
Sáng 07:25
Chiều
TTHCC
Bùi Văn Huy
Sáng 07:29
Chiều
Sở Y tế
Nguyễn Thị Hòa
Sáng 07:29
Chiều
Ban QLKKT
Nguyễn Thị Bích Hằng
Sáng 07:31
Chiều
TTHCC
Đoàn Diệu Hương
Sáng 07:33
Chiều
Kho bạc Nhà nước
Tống Thị Phi Nga
Sáng 07:29
Chiều
Sở GD và ĐT
Hoàng Liên Sơn
Sáng 07:28
Chiều
Sở TT và TT
Trần Thị Thanh
Sáng 07:26
Chiều
Sở Giao thông Vận tải
Vũ Đức Hoàng
Sáng 07:30
Chiều
Sở TN và MT
Vũ Thị Thu Hương
Sáng 07:28
Chiều
Công an tỉnh (PC08)
Đặng Văn Kỳ
Sáng 07:25
Chiều
Sở Ngoại vụ
Nguyễn Thị Thu Hợi
Sáng 07:28
Chiều
Công an tỉnh (PC06)
Cao Thị Liên
Sáng 07:21
Chiều
Sở Công Thương
Lê Thị Khánh
Sáng 07:19
Chiều
Sở LĐTB và XH
Hoàng Ngọc Duy
Sáng 07:11
Chiều
Ban Tổ chức - Nội vụ
Phạm Đức Tài
Sáng 07:00
Chiều
Sở Tư pháp
Sùng Thị Cúc
Sáng 07:15
Chiều
Công an tỉnh (PC07)
Nguyễn Đình Sáng
Sáng 07:06
Chiều
Sở Kế hoạch và ĐT
Nguyễn Thị Thu Trang
Sáng 07:14
Chiều
Sở Khoa học
Hà Đình Uy
Sáng 07:28
Chiều
Ban Tổ chức - Nội vụ
Lại Thị Minh Nhâm
Sáng 07:24
Chiều
NHỮNG ĐƠN VỊ VẮNG MẶT >>