23:47, ngày 24/04/2019

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HÀ GIANG

Thống kê
Sở Xây Dựng
Đỗ Thị Huyền
Sáng 07:11 11:30
Chiều 13:28 17:00
Sở TN và MT
Vũ Thị Thu Hương
Sáng 07:25 11:32
Chiều 13:28 17:10
Công an tỉnh (PC07)
Nguyễn Đình Sáng
Sáng 11:30
Chiều 13:27 17:01
Sở NN và PTNT
Trần Thị Thu Hiền
Sáng 07:22 11:31
Chiều 13:26 17:08
Ban Dân tộc
Sùng Mí Minh
Sáng 07:09 11:30
Chiều 13:25 16:47
Sở Ngoại vụ
Phan Diệu Thúy
Sáng 07:11 11:36
Chiều 13:26 17:08
Sở LĐTB và XH
Hoàng Ngọc Duy
Sáng 07:12 11:30
Chiều 13:25 17:00
TTHCC
Bùi Văn Huy
Sáng 07:23 11:36
Chiều 13:30 17:01
Sở GD và ĐT
Hoàng Liên Sơn
Sáng 07:10 11:30
Chiều 13:27 17:00
Sở TT và TT
Trần Thị Thanh
Sáng 07:30 11:31
Chiều 13:30 17:00
Công an tỉnh (PC08)
Dương Ngọc Tám
Sáng 07:10 11:20
Chiều 13:19 17:00
Kho bạc Nhà nước
Trần Thị Nhài
Sáng 07:16 11:31
Chiều 13:24 17:00
Công ty Điện lực
Đặng Thị Thu Hà
Sáng 07:24 11:32
Chiều 13:29 17:04
TTHCC
Bùi Biên Cương
Sáng 07:16 11:34
Chiều 13:28 17:03
TTHCC
Nguyễn Phú Cường
Sáng 06:43 11:40
Chiều 13:13 17:10
Sở Văn hóa TT-DL
Nguyễn Thị Thu Hương
Sáng 07:22 11:31
Chiều 13:30 17:01
Ban Tổ chức - Nội vụ
Lê Thị Thanh Phương
Sáng 06:58 11:17
Chiều 13:31 17:01
Sở Công Thương
Lê Thị Khánh
Sáng 07:24 11:31
Chiều 13:21 17:10
Công an tỉnh (PC06)
Cao Thị Liên
Sáng 06:55 11:36
Chiều 13:33 17:04
Sở Giao thông Vận tải
Vũ Đức Hoàng
Sáng 07:08 11:42
Chiều 13:30 16:59
Ban QLKKT
Lê Thị Kim Thuý
Sáng 06:51 11:30
Chiều 13:30 17:00
Văn Phòng UBND tỉnh
Đỗ Bảo Quỳnh
Sáng 07:24 11:31
Chiều 13:30 16:49
Cục Thuế tỉnh
Trần Thị Phương Liên
Sáng 07:43 11:31
Chiều 13:45 17:02
Sở Khoa học
Hà Đình Uy
Sáng
Chiều 13:35 17:02
Sở Y tế
Nguyễn Thị Hòa
Sáng 07:16 11:33
Chiều 13:21 17:10
Sở Tư pháp
Sùng Thị Cúc
Sáng 07:12 11:14
Chiều 13:27 17:00
Sở Kế hoạch và ĐT
Khuất Hồng Vân
Sáng 07:21 11:37
Chiều 13:36 17:13