19:46, ngày 22/08/2019

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HÀ GIANG

Thống kê
Sở Tài chính
Lý Thị Hồng Loan
Sáng 07:30 11:30
Chiều 13:31 17:02
Sở GD và ĐT
Triệu Thị Thơm
Sáng
Chiều 13:28 17:00
Sở Công Thương
Lê Thị Khánh
Sáng 07:33 11:31
Chiều 13:25
Sở LĐTB và XH
Hoàng Ngọc Duy
Sáng 07:13 11:30
Chiều
Sở TN và MT
Vũ Thị Thu Hương
Sáng 11:32
Chiều 13:29 17:03
Sở Xây Dựng
Đỗ Thị Huyền
Sáng
Chiều 13:23 17:00
Ban QLKKT
Nguyễn Thị Bích Hằng
Sáng
Chiều 13:27 17:01
Sở Kế hoạch và ĐT
Nguyễn Thị Thu Trang
Sáng
Chiều 17:07
TTHCC
Đoàn Diệu Hương
Sáng 07:37 11:18
Chiều 14:21 17:03
Sở LĐTB và XH
Chu Thị Huyền
Sáng
Chiều 13:38
Kho bạc Nhà nước
Nguyễn Hồng Hạnh
Sáng 07:12 11:29
Chiều 13:16 17:01
Công an tỉnh (PC08)
Nguyễn Chí Kiên
Sáng 07:24 11:31
Chiều 13:28
Công an tỉnh (PC07)
Nguyễn Đình Sáng
Sáng 07:06 11:31
Chiều 13:24 16:59
Sở Y tế
Nguyễn Thị Hòa
Sáng 07:28 11:31
Chiều
Sở Giao thông Vận tải
Vũ Đức Hoàng
Sáng 07:29 11:33
Chiều 13:31 17:00
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Đỗ Bảo Quỳnh
Sáng 07:02 11:30
Chiều 13:27
Sở TT và TT
Trần Thị Thanh
Sáng 07:29 11:30
Chiều 13:29 17:02
Sở Khoa học
Hà Đình Uy
Sáng 06:58 11:33
Chiều
Cục Thuế tỉnh
Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Sáng 07:12 11:30
Chiều 13:24 17:01
Công an tỉnh (PC06)
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Sáng 07:27 11:30
Chiều 13:27
Ban Tổ chức - Nội vụ
Phạm Đức Tài
Sáng 07:09 11:30
Chiều 13:25
Ban Tổ chức - Nội vụ
Lại Thị Minh Nhâm
Sáng 07:20 11:31
Chiều 13:26 17:03
Công ty Điện lực
Nguyễn Thị Minh Thu
Sáng
Chiều 13:27
Sở Tư pháp
Sùng Thị Cúc
Sáng 11:20
Chiều 13:21 17:00
TTHCC
Bùi Văn Huy
Sáng 07:26 11:32
Chiều 13:25
Sở GD và ĐT
Hoàng Liên Sơn
Sáng 07:23 11:30
Chiều
TTHCC
Nguyễn Phú Cường
Sáng 06:47 11:36
Chiều 13:11
Sở Ngoại vụ
Nguyễn Thị Thu Hợi
Sáng 07:13 11:32
Chiều 13:24 17:03
Ban QLKKT
Lê Đại
Sáng 07:09 11:31
Chiều
Sở Văn hóa TT-DL
Hoàng Thị Kim Oanh
Sáng 07:17 11:30
Chiều 13:23 17:01
Sở Công Thương
Hoàng Văn Hải
Sáng
Chiều 13:30 17:01
Sở NN và PTNT
Trần Thị Thu Hiền
Sáng 07:17 11:30
Chiều 13:21 17:14